TNTT Ban Phát Hình Trực Tuyến Livestream

Cảm tạ Thiên Chúa cộng đoàn đã luôn đuợc nối kết với nhau qua Thánh lễ bằng kỹ thuât trực tuyến livestream sau trên một năm cách ly vì nạn Covid 19. Các truởng trong TNT đã luôn hy sinh thời giờ, công sức và hiểm nguy trong mùa đại dịch để thực hiện chuơng trình này cho cộng đoàn, và mang những hình ảnh tới khắp nơi trên thế giới. Các sắc dân khác trong cộng đoàn cũng đuợc huấn luyện để điều khiển hệ thống này, đưọc theo như thiết kế của hệ thống từ đài truyền hình quốc gia. Truớc đó để làm hệ thống này các anh chi em trong giáo xứ đã hy sinh công sức không lấy thù lao cùng công qũy của giáo xứ để mang hệ thống đến sự thành hình ngày nay, và chuyển tiếp hình ảnh Thánh Lễ trực tuyên đến cộng đoàn dân Chúa hàng ngày, và hàng tuần.

Ngoài những hy sinh về nhân sự để điều khiển Thánh Lễ trực tuyến, thiết kề hệ thống thật là cao thủ về phần cứng và phần mểm để sử dụng cho công việc này.

Qủa thật hệ thống Phát Hình Trực Tuyến Livestream đúng là một hồng ân Chúa ban cho giáo xứ và giáo hội Công Giáo nói chung trong thời đại dịch Covid 19.

ĐIỀU KHIỂN CHUƠNG TRÌNH LIVESTREAMING CẦN NHIỀU TAY GÓP SỨC
ĐOÀN TRUỞNG TNTT
CHỦ TỊCH CỘNG ĐOÀN TRONG VIỆC THIẾT KẾ HỆ THỐNG LIVESTREAMING

SYSTEM DESCRIPTION:

> 4 cameras with two controllers

> 1 stream master that chooses which cameras go live for stream

> One sound operator controls audio into stream

> One operator on the captions and title cards for Mass

The main control center consists of a 58″ 4K Samsung control multiview monitor powered by software called OBS Studio.  The four PTZ remote control cameras are full HD with 30x zoom. Each remote controller is capable of PTZ (pan, tilt, zoom) control as well as exposure and white balance manipulation. A dedicated independent subfeed of audio from the church’s sound system which is processed in real time. Captions are sent using EasyWorship which is sourced and prepared by an operator.  A second operator creates our other graphics such as the splash cover page before and after Mass.  The studio runs on a dedicated network as well as power feed from any other equipment in the church.

Comments are closed.