Chúa Nhật II Phục Sinh-Năm B

Lời Nguyện Giáo Dân

Chủ Tế:  Lạy Thiên Chúa nhờ lòng thương xót của Chúa trong Đức Kytô tiếp tục đổ xuống cho nhân loại hy vọng, bình an , tín thác vào lòng thương xót. Chúng ta hãy dâng lên Ngài những lời nguyện sau:

  1. Chúng ta cầu xin Chúa ban cho Đức Thánh Cha Phanxicô, các vị chủ chăn trong Hội-thánh luôn thể hiện lòng thương xót của Chúa qua đời sống gương mẫu, thánh thiện để các ngài nêu gương sáng cho nhiều người biết đặt trọn lòng tín thác vào lòng Chúa thương xót. ……Chúng ta cầu xin Chúa.
  1. Chúng ta cầu xin Chúa dẫn đưa những tâm hồn khô khan, nguội lạnh đang sống trong lầm lạc, tội lỗi được cảm nghiệm lòng thương xót bao dung của Chúa để thống hối, ăn năn, can đảm quay trở về Chúa hầu được đón nhận lòng Chúa xót thương………Chúng ta cầu xin Chúa.
  1. Xin Chúa ban cho mọi người trong cộng đoàn, giáo-xứ chúng con luôn biết làm chứng nhân cho lòng thương xót của Chúa bằng đời sống bác ái, yêu thương, tha thứ và biết chuyển thông lòng Chúa thương xót cho mọi người………Chúng ta cầu xin Chúa.
  1. Xin Chúa cho những ai đang gặp gian nan thử thách, những tâm hồn cô đơn thất vọng được Chúa thương nâng đỡ, ủi an. Xin Chúa chữa lành cho những Anh, Chị, Em đang đau yếu, bệnh tật trong cộng đoàn. Xin cho mọi người biết tín thác cậy trông vào lòng thương xót của Chúa ………. Chúng ta cầu xin Chúa.
  2. Cậy nhờ vào mầu nhiệm Phục Sinh và lòng thương xót của Chúa xin cho các linh hồn Anh, Chị. Em đã ra đi trước chúng con được hưởng nhan Thánh Chúa. Cách riêng cho các Linh Hồn chúng con xin cầu nguyện hôm nay…………. Chúng ta cầu xin Chúa.
  3. Trong thinh lặng xin dâng lên Chúa ý nguyện riêng của mỗi người….………. Chúng ta cầu xin Chúa.

Chủ Tế: Lạy Chúa, Ngài đã đổ tràn lòng thương xót qua Đức Kytô cho chúng con ngày hôm nay biết sống bao dung, tha thứ, yêu thương, quan tâm đến những người chung quanh chúng con, cầu xin Đức Kytô, Chúa chúng con.

Comments are closed.