CT Giáo Lý Nguời Lớn RCIA bắt đầu ngày 23Aug cho Khóa Học 2019-20

CHƯƠNG TRÌNH Giáo Lý Nguời Lớn RCIA bắt đầu ngày 23, thánh 8 cho Khóa Học 2020-21, sau khi khóa vừa qua chấm dứt 2 tuần truớc đó. Khóa 2020 vì nạn đại dịch nên giáo phận đình chỉ Bí Tích Thánh Tẩy cho đến gần hết hè vào tháng 8, thay vì cuối thánh 5 như thông lệ. Giáo xứ cũng bắt đầu ghi học cho 3 chuơng trình Giáo Lý Trẻ Em, TNTT, và Việt Ngữ cho năm nay 2020-21, với tiêu chuẩn cách ly theo quy định của Giáo Phận.

Năm nay số nguời tham dự và ghi danh còn đang chưa nhất định, và lớp học vẫn tiếp tục đón tiếp học sinh mới. Lớp học bắt đầu gặp nhau theo tiêu chuần cách xa an toàn trong lớp học mấy ngàu đầu, sau đó sẽ lên mạng cho đến khi cần gặp nhau lại.

Xin ứng viên ghi danh và liên lạc với Sr THu Hồng tại văn phòng 714-956-3110 trong giờ làm việc.

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành, giữ gìn các anh chị trong quan phòng thánh ý của Thiên Chúa trong khóa học năm nay giữa sự thử thách đại dịch của thế kỷ.

Comments are closed.