Lớp Thêm Sức Tĩnh Tâm trong Mùa Chay Thánh

Các em trong chuơng Giáo Lý Thêm Sức tham dự chuơng trình Tĩnh Tâm trong mùa Chay Thánh.

Các em dành một ngày riêng để tham dự với cao điểm đi diễn lại 14 chặng đàng Thánh Giá sau phía sân cỏ nhà thờ với các bộ y phục của dân giả trong thời Tân Ước. Ngày tĩnh tâm kết thúc trong hội truờng giáo xứ với lời kinh nguyện Chúa Kitô chịu nạn trên Thập Giá.

@Hình qua FB T. Nguyễn

Comments are closed.