TNTT Chầu Thánh Thể trong Tháng qua Nhạc Giới Trẻ “Praise and Worship”

Các em TNTT bắt đầu tập sự cho đoàn Thiếu Nhi Đức Mẹ Mộng Triệu qua cách Chầu Thánh Thể trong âm huởng điệu nhạc cầu nguyện rất thịnh hành của giới trẻ “Praise and Worship”.

Đây là cách cầu nguyện rất phổ thông lây lan rất thịnh hành trong nhiều thập niên đã thu hút nhiều tầng lớp giới trẻ và trung niên tới gần với Thiên Chúa, đặc biệt Thánh Thể một cách riêng.

Lời và âm hưởng của điệu nhạc rất khởi suớng và dễ đánh động tâm hồn người cầu nguyện.

Đoàn cũng dự định cho các đoàn viên TNTT tham dự giờ Chầu Thánh Thể mỗi tháng trong nhà thờ mỗi tháng một lần qua cách cầu nguyện này qua “Praise and Worship”.

BAND MEMBERS: DALHNE, COLIN, BRIAN

Comments are closed.