Chúa Nhật VI Lễ Lá-NămC

Chủ Tế:  Anh chị em thân mến, phụng vụ Chúa Nhật Lễ Lá hôm nay mời gọi chúng ta hãy cùng đi theo Chúa Giêsu tiến vào Giêrusalem hiến mình chịu chết  để mang lại ơn Cứu Độ cho nhân loại. Chúng ta tạ ơn Chúa vì hồng ân cao cả này, và tha thiết dâng lên Chúa lời nguyên xin.

 

  1. 1. Giáo Hội mời gọi con cái của mình bước theo Chúa Giêsu trên con đường Thập Giá. Xin cho Đức Thánh Cha Phanxicô và các Mục Tử trong Hội Thánh, luôn trung thành với sứ vụ Chúa trao, can đảm vác Thánh Giá theo chân Chúa đến cùng.

…….Chúng ta cầu xin Chúa.

 

  1. Xin Chúa cho các anh chị Dự Tòng được mở lòng đón nhận Chúa Kitô, qua việc chuẩn bị tâm hồn để lãnh nhận Bí Tích Thanh Tẩy. Xin cho các Anh Chị khi tuyên nhận Thập Giá Chúa Kitô sẽ là nguồn ơn tái sinh, và các anh chị sẽ được hưởng sự sống đời đời.

……Chúng ta cầu xin Chúa.

 

  1. Xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng con, được cảm nghiệm sâu xa cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, và được thêm lòng yêu mến Chúa, sốt sắng tham dự Phụng Vụ Tuần Thánh, để màu nhiệm Cứu Độ Chúa Kitô thâm nhập và đổi mới cuộc đời mọi người.

……Chúng ta cầu xin Chúa.

 

  1. Chúng ta cầu nguyện theo những ý lễ cộng đoàn xin hôm nay: lễ tạ ơn, bình an, chữa lành, như ý, và các linh hồn được xin cầu nguyện hôm nay. Cách riêng cho linh hôn Bà Barbara Lê Thị Yến mà chúng con tiễn đưa hôm qua.

…….Chúng ta cầu xin Chúa.

 

Chủ Tế:  Lạy Chúa Giêu Kitô, vì yêu thương Chúa đã chấp nhận chết trên Thập Giá để cho chúng con được sống. Xin cho chúng con được cảm mến sâu xa tình yêu cao cả của Màu Nhiệm Thập Giá mà Chúa đã dành cho chúng con, để chúng con biết vác Thập Giá đời mình mà bước theo chân Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

Comments are closed.