Thánh Lễ Mừng các Em Ra Truờng. Chúc lành các Bậc Làm Cha

Sau trên một năm cách ly, Thánh Lễ trở lại theo như truyền thống hằng năm trong giáo xứ ăn mừng và cảm tạ Thiên Chúa đã ban các em ra trường, nhất là ông bà, phụ huynh cha mẹ, các đấng sinh thành duỡng dục dẩn dắt các em buớc tới một ngưỡng cửa quan trọng kế tiếp trong đuờng đời. Các gia đình trong Đức Tin và lời cầu nguyện của các bậc phụ huynh, ông bà, cha mẹ đã giúp các em đạt tới ngày hôm nay.

.

Năm nay các em ra trường từ tiểu học, trung học cấp hai, trung học, đại học, và tiếp tục cao học trong các truờng chung quanh thành phố Anaheim.

Cộng đoàn cùng Cha Quản nhiệm, Thầu Sáu, qúy Soeur, BTV, ban ngành cùng các đấng duỡng dục sinh thành cùng vui chung, tự hào những nỗ lực của các em các cháu trong những năm qua, nay đã trưởng thành hơn trong truờng học, truờng đạo, và truờng đời.

.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho các em trên những buớc đường sắp đi tới, và thưởng công cho các phụ huynh, ông bà, cha mẹ.

CĐ HUƠNG VIỆT SAU CƠN ĐẠI DỊCH TRÊN MỘT NĂM LẦN ĐẦU TIÊN HỌP LẠI ĐẦY ĐÙ
THÁNH LỄ TOÀN PHẦN

Comments are closed.