Văn Phòng Điều Hành mới của TNTT

CHÚC MỪNG CHÚC MỪNG đoàn TNTT nay có một văn phòng sinh hoạt và nghỉ ngơi rất cần thiết trong những ngày cuối tuần sinh hoạt của đoàn trong giáo xứ. Đoàn TNTT cũng rất vất vả và đóng góp nhiều công sức trong giáo xứ qua nhiều sinh hoạt, nhất là phát hình hằng tuần livestrean trong thới kỳ cách ly và tiếp tục cho đến khi có sự đổi mới mai này.

.

Cha Chánh xứ chính thức chấp thuận và thánh hiến chúc lành cho văn phòng này. Văn phòng đuợc sửa lại và sơn phết thật khang trang có góc nhìn từ góc lầu trông sang cà sân nhà thờ trong ngôi truờng cũ của giáo xứ.

Comments are closed.