Lễ Nhậm Chức Của Tân Ban Thường Vụ Cộng Đoàn 2021-2024

Tân Ban Thường Vụ Cộng Đoàn Nhiệm Kỳ 2021- 2024 sẽ tuyên thệ, nhậm chức trong nghi thức sai đi vào Thánh Lễ thứ bảy ngày 10 tháng 7 năm 2021. Vậy xin thông báo và kính mời cộng đoàn dân Chúa, các ban ngành, đoàn thể của cộng đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim tham dự đông đủ, hiệp ý cầu nguyện xin Chúa soi sáng, ban ơn khôn ngoan, nghị lực, để Tân Ban Thường Vụ phục vụ và chu toàn trách nhiệm lo cho sinh hoạt của cộng đoàn trong những ngày tháng tới.

Chân thành cám ơn.
Tân Ban Thường Vụ
Nhiệm Kỳ 2021 – 2024”

Comments are closed.