Thánh Lễ Mừng Bổn Mạng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời thứ 46

Ngày 15 Tháng Tám cộng đoàn và Giáo Hội hôm nay chúng con mừng ngày Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trới. Gần 2 năm cách ly cộng đoàn lần đầu tiên mới trở lại và sinh hoạt chung với nhau với nhiều giáo dân tham dự trong giáo xứ.

.

Cha quản nhiệm truớc đó vào những tuần truớc đã kêu gọi cộng đoàn tham dự đông đào, và chuơng trình văn nghệ có nhiều mục đặc sắc; trong đó Cha sẽ tặng riêng một bài hát cho cộng đoàn. Cha cũng không quên quảng cáo một mục rất đặc biệt do các Soeur biểu diễn. Ngay trong ngày vui của cộng đoàn các em TNTT cũng biểu diễn múa lân. Vâng, mùa hè có múa của các con lân, vừa vui vừa có sắc hồn linh động của dân tộc, trong đó có trống có chiêng như một ngày đại lễ cổ truyền dân tộc chỉ có trong dịp Tết.

.

Và cộng đoàn cùng tha nhân cũng xem các tiết mục khác trong ngày Lễ Bổn mạng của cộng đoàn với đầy hình ảnh và phim quay sinh hoạt sống động với sức sống hồi sinh qua bao nhiêu ngày tháng cách ly, xa vắng.

.

Trong ngày Lễ Bổn Mạng xin Mẹ nhớ đến đoàn con trong giáo xứ, nghe tiếng chúng con dâng lời nguyện cầu, và Mẹ cầu bầu cho chúng con.

TẤM HÌNH ĐƯỢC CHỌN ĐĂNG TRÊN TỜ BÁO “OC CATHOLIC” của GP ORANGE @29 Aug 2021
Trong lời cảm tạ cuối Thánh Lễ, Chủ Tịch Cộng Đoàn, Ông Phạm Anh chúc mừng ngày lễ bổn mạng và mời Cộng Đoàn cùng tham dự tiệc chung vui văn nghệ

Comments are closed.