Cộng đoàn Chào Mừng Sr Mary Tin Nguyễn

Cộng đoàn dân Chúa cùng Cha Quản Nhiệm, Cha Chánh xứ, BTV và Ban Ngành chào mừng Sr Mary Tin Nguyễn đuợc bài sai tới giáo xứ St Boniface.

.

Sr Mary Tin Nguyễn đến từ Gx La Vang, sau khi cộng đoàn tiễn đưa Sr Rosamary Phương Hồng chuyển tiếp bài sai tới NT Chính Tòa Chúa Kitô.

.

Xin cộng cầu nguyện cho Sr Tin trong nhiệm sở mới trong vai trò Giám Đốc Chuơng trình Giáo Lý và giúp sức cùng Soeuer trong các mục vụ đảm trách.

Sr Mary Tin Nguyễn và LM Chánh xứ Ed Poettgen ~mới trở lại giáo xứ
Sr Mary Tin Nguyễn tự giới thiệu trong buổi họp đầu tiên của BTV
Sr Mary Tin Nguyễn chụp hình cùng với BTV mới nhiệm kỳ 2011-24

Comments are closed.