Chúa Nhật XVI TN-Năm B

                                                                                                        Lời Nguyện Giáo Dân

Chủ Tế:  Anh chi em thân mến, Chúa Giêsu Kitô là Mục Tử duy nhất tốt lành, hằng quan tâm chăm sóc dạy dỗ chúng ta về hạnh phúc Nước Trời. Chúng ta thành tâm cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin.

  1. Chúng ta cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô và các vị chủ chăn trong Hội Thánh, luôn nhiệt thành can đảm dấn thân cho sứ vụ loan báo Tin Mừng,và giúp đưa nhiều người tin nhận Thiên Chúa là Thiên Chúa duy nhất và chân thật.……Chúng ta cầu xin Chúa.
  1. Chúng ta cầu xin Chúa cho hạt giống Tin Mừng được gieo trồng trên toàn thế giới. cho các sứ giả Tin Mừng được nhiệt thành chu toàn sứ vụ, để Nước Chúa mỗi ngày một lan tỏa trên khắp trần gian.……Chúng ta cầu xin Chúa.
  1. Mừng ngày sinh nhật thứ 50 của Cha Quản Nhiệm Giuse Trương Ngữ. Xin Chúa luôn đồng hành và hướng dẫn Cha trong Thiên Chức Linh Mục mà Chúa đã trao ban. Xin Chúa  ban cho Cha được khôn ngoan, an vui khỏe mạnh, và chu toàn sứ vụ tông đồ phục vụ Hội Thánh và dẫn dắt đoàn chiên Chúa.…….Chúng ta cầu xin Chúa.
  1. Xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng con, biết tuân giữ các giới răn Chúa, biết sống bác ái yêu thương để làm chứng nhân cho Tin Mừng Nước Trời, và cùng nhau góp sức xây dựng cộng đoàn trong yêu thương và hiệp nhất.……Chúng ta cầu xin Chúa.
  1. Chúng ta cầu nguyện theo những ý lễ mà cộng doàn xin hôm nay: lễ tạ ơn, bình an, chữa lành, như ý, và các linh hồn được xin cầu nguyện hôm nay.……Chúng ta cầu xin Chúa.

Chủ Tế: Lạy Chúa Giêsu là Mục Tử nhân lành, xin nhận lời chúng con nguyện xin, xin trợ giúp chúng con biết hăng say tiếp nối sứ vụ tông đồ của Chúa, để đem Tin Mừng Cứu Độ dến cho nhiều người chưa tin nhận Chúa.

Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

Comments are closed.