Các Em Rước Lễ Lần Đầu. Ngày Lễ của Mẹ trong Tháng Hoa 2021

Chúc mừng chúc mừng các em đuợc đón nhận Ruớc Lễ Lần Đầu của năm 2021 đuợc cử hành nghi thức trong nhà thờ tuần này, sau hơn một năm vắng bóng các sinh hoạt tại cộng đoàn, do tình trạng cách ly Covid 19. Cộng đoàn cũng cảm tạ các thầy cô, trợ giáo TA đã hy sinh tận hiến không kém phần nguy hiểm sức khoẻ và tánh mạng trong thời gian học tập trong tình trạng cách ly thật khó khăn, trong đó các cha mẹ của các em phụ sinh học sinh cũng vì lòng mến Chúa cũng đã hy sinh cho các con em tới tham dự lớp giáo lý. Cảm tạ Thiên Chúa đã chúc phúc cho những cộng việc giáo lý tuy nhỏ và khó khăn trong năm Covid vừa qua đuợc thành quả lớn trong vuờn nho Nuớc Trời của giáo xứ.

.

XIN CHÚA CHÚC LÀNH và cộng đoàn cầu nguyện cho các thầy cô, các phụ giáo, phụ huynh và Ban Giáo Lý, Soeur Giám Đốc chuơng trình.

.

Ngày hôm nay cộng đoàn cũng vinh danh các Bà Mẹ và Cha quản nhiệm cũng chúc lành cho các Bà, các Bà cũng đuợc ban tặng một đóa hoa hồng đỏ thật thân thương từ cộng đoàn. Trên đó Mẹ Maria đuợc vinh danh trong Tháng Mân Côi, Tháng Năm của Mẹ. Sau các Thánh Lễ, con cái của Mẹ tập chung quanh tuợng đài Đức Mẹ La Vang lần hạt trong lần chuỗi Mân Côi.

.

XIN MẸ LA VANG LUÔN CẦU BẦU CHO CHÚNG CON.

BAN GIÀO LÝ DẠY CÁC EM
THÁNH LỄ RUỚC LỄ LẦN ĐẦU

Comments are closed.