Tiếng hát Thiên Đình Trở Lại cuối Tháng 4

Cộng đoàn trên hơn một năm nay cách ly, thiếu vắng nghe những âm huởng ca bậc của ca đoàn Huơng Việt trong các Thánh Lễ. Tuần này địa phận và tiểu bang Cali đã nối rộng số nguời đuợc tham dự Thánh Lễ bên trong nhà thờ, và số ca viên trong ca đoàn cũng đuọc thêm lên. Số nguời tham dự ngồi hết ghế bên trong nhà thờ, với khoảng cách ly theo quy luật ấn định.

Thánh Lễ đầu tiên tuy số ca viên có giới hạn, cộng đoàn tham dự cảm thấy ấm cúng và phấn khởi hơn khi các cung bậc và tiếng hát của ca đoàn vang lên trong thánh đuờng này lần đầu tiên, cùng với những tia nắng chiều chiếu qua những cửa sổ kính màu của thánh đường.

Thật tuyệt vời! THIÊN CHÚA Ờ CÙNG VỚI CHÚNG TA, như bài Phúc Âm ngày hôm nay, “Thiên Chúa ở cùng!” . “TA LÀ CÂY NHO…”

HÁT LÀ CẦU NGUYÊN HAI LẦN” @St Augustine

Comments are closed.