Bảy Điều Giúp Giới Trẻ Sống Vui (phần 2)

Seven Ideas to help Young People to live Joyfully, Intensely, and Fruitfully to live the Year of Faith (cont.)

2. Strengthen the faith of young people. It is not uncommon today to hear that young people who believe and are in tune with their faith are ridiculed or marginalized: for this reason, it is vital to strengthen and invigorate their faith and to collaborate with their parents who seek the support of the ecclesial community in their children’s formation, especially in the case of adolescents. During this year, the ecclesial community can make a special effort to support young people in their faith and provide them with opportunities vitalize it by listening to the Word of God, through the sacraments and the consistency of life.

3. Celebrate the faith as a young Church. It is desirable to offer young people various opportunities to celebrate the Eucharistic. Their participation in special Eucharistic celebrations for the young, so that they may profoundly live the paschal mystery commemorated in the Eucharist will help them to live the greatness of this mystery to the fullest; their participation in the Sunday Eucharist – having been prepared so that in celebrating it, they become aware of their belonging to the community which celebrates it and which made up of people of all ages and lifestyles – will only increase their sense of universal and intergenerational Church. The point is that, in this Year, young people shall live the Eucharistic liturgy as a special movement of encounter with Christ, which congregates us around the altar as friends in him who is friend to all. (to be continued…)

 

GOSPEL REFLECTION

Mark 10:17-30

Used with permission of RLC Benzinger Inc.

 

Gospel Summary

Like many of us, the man in today’s gospel lived a good life and was obedient to God. He probably felt pretty confident in what Jesus’ answer would be when he asked what he had to do in order to be part of God’s Kingdom. Jesus questioned him asking if the man lived according to God’s laws. The man was a good man and said that he did. Jesus took interest in the man and even invited him to be a follower. But Jesus asked the man to do the hardest thing. Jesus asked the man to give away all his possessions and then come follow him. It was a sad moment for both Jesus and the man, because the man owned many material goods and could not part with them.

 

Reflection for Families

We live in a time when material possessions are easy to accumulate. Their quality and inventory may vary from family to family, but it’s safe to say that most of us own more, wear more, drive more, and eat more than we need for survival. From time to time, it’s good for us to take stock of the things surrounding us and notice what it is we hold on to. Why do we hold on and would it be better to let go of some things? Sometimes our possessions can make us slaves to them.

 

Bringing the Gospel into Your Family

Take some time as a family to sort through closets, cupboards and drawers. Make sure that outgrown clothes or unused items are clean and in good shape. Take them to an outlet (maybe your own church) that collects gently used items for others. Be generous in what you decide to part with. Most of the things you give away you will have decided you don’t really need. Especially avoid the temptation to replace it with a similar or substitute item.

 

Announcement:

There will be no Bible Class this weekend. Class will resume on October 20, 2012.  We would like to invite Confirmation 1 students and parents to come for a mini retreat on October 20, 2012 at 4:30pm and the Rite of Commitment at 6:15pm Mass.

 

Bảy Điều Giúp Giới Trẻ sống vui, đầy sức sống, và có hiệu quả để sống Năm Đức Tin

2.Tăng cường đức tin của giới trẻ. Ngày nay niềm tin của giới trẻ càng ngày càng gặp nhiều thử thách và những ai sống với niềm tin thì bị xem thường hoặc bị loại bỏ: vì lý do đó, việc củng cố và để ý đến hành trình đức tin của các em là một việc thiết yếu.  Cha mẹ hãy cùng cộng tác, nâng đỡ cộng đoàn giáo xứ trong việc huấn luyện và nuôi dưỡng niềm tin con cái, nhất là các em ở tuổi vị thành niên.  Trong năm nay, cộng đoàn giáo xứ hãy cố gắng nâng đỡ niềm tin của giới trẻ và cho các em có cơ hội cần thiết qua việc lắng nghe Lời Chúa qua các Bí Tích trong từng ngày của cuộc sống. 

3. Cử hành đức tin như một Giáo Hội trẻ. Hãy tạo điều kiện thuận lợi cho cho giới trẻ tham dự Thánh Lễ.  Việc giới trẻ tham gia trong các Thánh Lễ sẽ giúp các em thông dự vào mầu nhiệm Vượt Qua trong Thánh Lễ một các trọn vẹn và đầy đủ hơn; sự tham gia của giới trẻ trong các Thánh Lễ ngày Chúa Nhật – khi các em có sự chuẩn bị cần thiết, các em sẽ ý thức hơn rằng các em là một phần tử trong cộng đoàn cùng với tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi, mọi phong cách – sẽ làm tăng thêm sự nhận thức về một Giáo Hội toàn cầu, Giáo Hội nhiều thế hệ. Bằng cách này, trong Năm Đức Tin, giới trẻ sẽ sống phụng vụ Thánh Lễ qua việc gặp gỡ Đức Ki-tô, cùng cộng đoàn họp xung quanh bàn thờ trong tinh thần huynh đệ với nhau cũng giống như Chúa đã là bạn với mỗi người chúng ta.   (còn tiếp)

 

Tóm Tắt Phúc Âm

Giống như nhiều người chúng ta, người thanh niên trong Phúc Âm hôm nay sống tốt và vâng nghe luật Chúa. Anh đã rất tự tin với câu trả lời của Chúa về việc anh phải làm gì để được vào Nước Trời.  Chúa Giê-su hỏi anh có tuân giữ luật Chúa và anh đã trả lời là có.  Chúa Giê-su  đã để ý đến anh thanh niên và mời gọi anh theo Ngài… nhưng Chúa Giê-su đã ra một yêu cầu khó khăn nhất cho anh là khước từ bỏ của cải để theo Ngài.  Sau đó là một khoảnh khắc buồn vừa cho Chúa lẫn người thanh niên vì anh thanh niên có quá nhiều của cải và không thể từ bỏ chúng. 

 

Gia Đình Suy Niệm

Chúng ta đang sống trong thời đại mà của cải vật chất tích lũy một cách dễ dàng. Mức độ tài sản nhiều hay ít, tốt hay xấu tùy vào mỗi gia đình nhưng có thể nói rằng hầu hết chúng ta sở hữu nhiều, mặc nhiều, lái nhiều, ăn nhiều hơn mức cần cho việc sinh tồn. Đây là thời điểm tốt để chúng ta nhìn lại những gì chúng ta đang sở hữu: đâu là những cái chúng ta nên giữ lại, và đâu là những cái chúng ta nên cho đi?  Đôi khi những thứ chúng ta sở hữu cũng làm cho chúng ta dễ dàng nô lệ cho chúng.  

 

Phúc Âm Hóa Gia Đình

Hãy dành thời gian để soát lại tủ quần áo và các ngăn tủ khác trong nhà.  Bạn có thể đem quần áo, vật dụng còn tốt ít sử dụng để tặng cho những trung tâm bác ái để chia sẻ với những người khó khăn hơn chúng ta. Lòng quảng đại của bạn có thể giúp bạn quyết định những gì bạn sẽ bỏ.  Hầu hết những gì bạn quyết định cho đi là những thứ bạn không thực sực cần nên cũng đừng có ý thay thế chúng bằng cách mua những đồ mới. 

 

Thông Báo:

Chương Trình Giáo Lý sẽ không có lớp vào cuối tuần này. Các em sẽ trở lại học vào ngày 20 tháng 10 sắp tới.  Xin kính mời các em học sinh và phụ huynh lớp Thêm Sức 1 đến tham dự buổi tĩnh tâm vào lúc 4:30pm ngày 20 tháng 10 và tham dự Nghi Thức Tuyên Hứa trong Thánh Lễ vào lúc 6:15pm.

Comments are closed.