VIDEOS EASTER CELEBRATION 2018

Out St Boniface in the Vietnamese/English programs welcomed 5 Catechumens through baptism in the Easter Vigil Mass, together with 56 catechumens and candidates in the parish celebrating the Easter Resurrection spectacular.

 

More Images at this Link.  Xin bấm vào đây xem thêm Hình ảnh

 

Cộng đoàn St Boniface, Anaheim, chúc mừng 5 anh chị em trong chuơng trình Giáo Lý RCIA Anh/Việt trong Thánh Lễ Vọng Phục Sinh.  Giáo xứ năm nay có tất cả 56 Tân Tòng đuợc Thánh Tẩy trong các chuơng trìng Giáo Lý Anh-Mễ-Việt.

ST BONIFACE, Anaheim, 2018 EASTER MASS BEGINS 

FR DANH TRỊNH IN  THE HOMILY, EASTER 2018

SACRAMENT OF BAPTISM, St Boniface, 2018 Easter

NUỚC THÁNH, NƠI ĐỨC TIN ĐUỢC NHẮC NHỞ TRONG ƠN THÁNH TẨY và KHAI TÂM TRONG CHÚA KITÔ

 

LỜI KẾT LỄ VÀ CẢM TẠ CỦA CHỦ TỊCH CỘNG  ĐOÀN ST BONIFACE,  2018

"VUI LEN HAY VUI LEN" RCIA TIỆC MỪNG THÁNH TẨY , CĐ ST BONIFACE,  Anaheim, Easter 2018

 

 

Comments are closed.