Mùa Hè đã đến!

Mùa Hè đã đến!

2 June 2013

Buổi picnic cuối năm của CT/Giáo Lý đánh dấu mùa hè rực rỡ đã tới đây. Các thầy cô, các em học sinh bắt đầu được nghì học, còn lại một số trong TNNT vẫn tiệp tục sinh hoạt thêm một tuần nữa trước khi tham dự trại Nguốn Sống. Còn một ngày cuối tuấn các thầy cô cùng Souer GĐ/CT/Giáo lý còn gặp nhau trong buổi picnic sau một năm vất vả, tận tụy trong CT/Giáo Lý, Việt Ngữ và nhiểu chương trình sinh hoạt trong năm tại giáo xứ. Nắng ấm của Yorba Linda Region Park thật đẹp, gió thổi nhẹ và cảnh trí bình yên. Xin Thiên Chúa ban cho mọi người một mùa hè thật đẹp, và nghỉ ngơi bồi dưỡng

[Xem Photo]


Leave a Reply