CĐ St Boniface Tham dự Kỷ Niệm 25 năm Thành Lập TTCG

Thoáng qua đã 25 năm (1996~2021) trôi qua Trung Tâm Công Giáo ~TTCG đã đuợc thành lập do cộng đồng nguời Việt Nam tại quận Cam, giáo phận Orange đứng lên gây dựng. Trung tâm đuợc xây lên phản ảnh văn hóa và kiến trúc rất Á Châu Công Giáo đầy ý nghĩa truyền thống đạo của nguời Việt Nam.

Trung tâm đã đuợc thành lập do công sức và tài chánh riêng trong những ngày đầu tiên cùa cộng đoàn giáo dân Việt Nam thế hệ đầu tiên định cư tại quận Cam. Trung tâm xây cất đuọc sự chẩn thuận cùa ĐGM Norman McFarland, ĐGM thứ hai tại giáo phận Orange (1996).

.

Ngày kỷ niệm 25 năm bắt đầu với Thánh Lễ cử hành do ĐGM Kevin Vann, các Linh Mục Giám Đốc TTCG cũ và mới qua 25 năm, cùng các Mục tử trong giáo phận, và BTV cộng đồng và các cựu chủ tịch và đuơng nhiệm. Các cộng đoàn trong giáo phận cũng đuợc mời tham dự Thánh Lễ và buổi tiệc buổi trưa cùng ngày.

HƠN HAI BÀN TIỆC DÀNH CHO CỘNG ĐOÀN GIÁO DÂN ST BONIFACE, BTV CÙNG CHA GIÁM ĐỐC TTCG, QUẢN NHIỆM THAM DỰ
ST BONIFACE CHUNG PHẦN GIÚP VUI VĂN NGHỆ

Comments are closed.