Chúa Nhật XXIII-TN-Năm B

Lời Chúa

05/09/2021
Chúa Nhật Tuần XXIII Mùa Thường Niên Năm B

BÀI ĐỌC I: Is 35, 4-7a

“Tai người điếc sẽ mở ra và người câm sẽ nói được”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Các ngươi hãy nói với những tâm hồn xao xuyến: Can đảm lên, đừng sợ! Này đây Thiên Chúa các ngươi đến để phục thù. Chính Người sẽ đến và cứu thoát các ngươi.

Bấy giờ mắt người mù sẽ sáng lên, và tai người điếc sẽ mở ra. Bấy giờ người què sẽ nhảy nhót như nai, và người câm sẽ nói được, vì nước sẽ chảy lên nơi hoang địa, và suối nước sẽ chảy nơi đồng vắng. Đất khô cạn sẽ trở thành ao hồ, và hoang địa sẽ trở nên suối nước.     

Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 145, 7. 8-9a. 9bc-10

Đáp: Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa! (c. 2a)

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng:

1) Thiên Chúa trả lại quyền lợi cho người bị ức, và ban cho những người đói được cơm ăn. Thiên Chúa cứu gỡ những người tù tội. – Đáp.

2) Thiên Chúa mở mắt những kẻ đui mù, Thiên Chúa giải thoát những kẻ bị khòm lưng khuất phục, Thiên Chúa yêu quý các bậc hiền nhân. Thiên Chúa che chở những khách kiều cư. – Đáp.

3) Thiên Chúa nâng đỡ những người mồ côi quả phụ, và làm rối loạn đường nẻo đứa ác nhân. Thiên Chúa sẽ làm vua tới muôn đời, Sion hỡi, Thiên Chúa của ngươi sẽ làm vua tự đời này sang đời khác. – Đáp.

BÀI ĐỌC II: Gc 2, 1-5

“Không phải Thiên Chúa đã chọn người nghèo để hưởng nước Người đó sao?”

Trích thư Thánh Giacôbê Tông đồ.

Anh em thân mến, anh em là những người tin vào Đức Giêsu Kitô vinh hiển, Chúa chúng ta, anh em đừng thiên vị. Giả sử trong lúc anh em hội họp, có người đi vào, tay đeo nhẫn vàng, mình mặc áo sang trọng; lại cũng có người nghèo khó đi vào, áo xống dơ bẩn, nếu anh em chăm chú nhìn người mặc áo rực rỡ mà nói: “Xin mời ông ngồi chỗ danh dự này”. Còn với người nghèo khó thì anh em lại nói rằng: “Còn anh, anh đứng đó”, hoặc: “Anh hãy ngồi dưới bệ chân tôi”. Đó không phải là anh em xét xử thiên vị ở giữa anh em và trở nên những quan xét đầy tà tâm đó sao?

Anh em thân mến, xin hãy nghe: Không phải Thiên Chúa chọn người nghèo trước mắt thế gian, để nhờ đức tin, họ trở nên giàu có và được hưởng nước Người đã hứa cho những kẻ yêu mến Người đó sao?       

Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: Ga 1, 14 và 12b

Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe: Chúa có lời ban sự sống đời đời. – Alleluia.

PHÚC ÂM: Mc 7, 31-37

“Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyrô, qua Siđon, đến gần biển Galilêa giữa miền thập tỉnh. Người ta đem một kẻ câm điếc đến cùng Người và xin Người đặt tay trên kẻ ấy. Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh ta. Đoạn ngước mặt lên trời, Người thở dài và bảo: “Effetha!” (nghĩa là “Hãy mở ra!”), tức thì tai anh ta mở ra, và lưỡi anh ta được tháo gỡ, và anh nói được rõ ràng. Chúa Giêsu liền cấm họ đừng nói điều đó với ai. Nhưng Người càng cấm, thì họ càng loan truyền mạnh hơn. Họ đầy lòng thán phục mà rằng: “Người làm mọi sự tốt đẹp, Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được!”      

Đó là lời Chúa.Suy Niệm Lời Chúa

05/09/2021

CHÚA NHẬT TUẦN 23 TN – B
Mc 7,31-37

ĐỪNG ĐỂ TÂM HỒN CÂM ĐIẾC

Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay trên anh… Người ngước mắt lên trời, thở dài và nói: “Ép-pha-ta”, nghĩa là: hãy mở ra. (Mc 7,32.34)

Suy niệm: Bệnh điếc làm cho người ta mất khả năng nghe. Họ không thể tiếp nhận thông tin đi vào bằng đôi tai của mình. Người bị ngọng thì ngược lại, họ không thể hoặc rất khó khăn khi truyền đạt cho người khác biết điều họ muốn nói. Người mắc cả hai khiếm khuyết ấy chẳng khác nào bị cắt đứt mọi mối giao tiếp với những người chung quanh. Cũng như các tật bệnh khác, bệnh câm điếc là dấu chỉ của căn bệnh tâm hồn tâm hồn khiến chúng ta bị đoạn tuyệt khỏi mọi mối tương quan với Chúa và tha nhân. Chúa Giê-su nói: “Ép-pha-ta! Hãy mở ra!” Chúa cho biết Ngài đến trần gian là để tháo cởi con người khỏi bị trói buộc bởi xiềng xích tội lỗi, mà việc chữa lành hôm nay là dấu chỉ cho sứ mạng đó.

Mời Bạn: Bạn và tôi, bất kỳ ai cũng có thể bị “bệnh điếc tâm hồn” khi chúng ta không biết lắng nghe nhau, khi chúng ta không quan tâm đến lời khuyên bảo của ông bà cha mẹ, khi chúng ta bỏ ngoài tai tất cả những Lời Chúa nói. Cũng vậy, chúng ta cũng có thể bị “ngọng tâm hồn” khi không dám nói Lời Chúa, không dám nói lời yêu thương, không dám nói lời bảo vệ công bình và chân lý cho anh chị em mình. Bạn có đang bị điếc và ngọng như vậy không?

Sống Lời Chúa: Quan tâm giúp đỡ và thăm viếng (nếu hoàn cảnh cho phép) những anh chị em bị khiếm khuyết về thể lý hoặc tâm lý để biết lắng nghe và chia sẻ tình thương với họ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin đừng để con bị câm điếc tâm hồn, nhưng xin cho con biết lắng nghe tiếng Chúa, lại biết chia sẻ tình thương Chúa cho tha nhân.

Trích từ ThánhLinh.net

Comments are closed.