Rửa Tội Trẻ Em

Cộng đoàn Anaheim chúc mừng anh chị Quan & Thuy Phuong Nguyễn và gia đình nhân ngày Rửa Tội cho em Maria Lana Nguyễn. Em Maria Lana Nguyễn vừa được lãnh nhận Bí Tích rửa tội trong ngày Chúa Nhật 8/8/2021 tại nhà thờ St. Boniface, Anaheim, California.

Comments are closed.