Chúa Nhật XV TN-Năm B

Lời Chúa

11/07/2021
Chúa Nhật Tuần XV Mùa Thường Niên Năm B

BÀI ĐỌC I: Am 7, 12-15

“Hãy đi nói tiên tri cho dân Ta”.

Trích sách Tiên tri Amos.

Trong những ngày ấy, Amasia (vị tư tế ở Bêthel) nói cùng Amos rằng: “Hỡi tiên tri, người hãy trốn sang đất Giuđa, sinh sống và nói tiên tri ở đó. Chớ tiếp tục nói tiên tri ở Bêthel, vì đó là thánh điện của vua và là đền thờ của vương quốc”. Amos trả lời cùng Amasia rằng: “Tôi không phải là tiên tri, cũng không phải là con của tiên tri, nhưng là đứa chăn bò (và chuyên) đi hái trái sung. Khi tôi đang đi theo đàn chiên, thì Chúa dẫn tôi đi và nói cùng tôi rằng: “Ngươi hãy đi nói tiên tri cho dân Israel của Ta”.

Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 84, 9ab -10. 11-12. 13-14

Đáp: Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con (c. 8).

Xướng:

1) Tôi sẽ nghe Chúa là Thiên Chúa của tôi phán bảo điều chi? Chắc hẳn Người sẽ phán bảo về sự bình an. Vâng, ơn cứu độ Chúa gần đến cho những ai tôn sợ Chúa, để vinh quang Chúa ngự trị trong đất nước chúng tôi. – Đáp.

2) Lòng nhân hậu và trung thành gặp gỡ nhau, đức công minh và sự bình an hôn nhau âu yếm. Tự mặt đất, đức trung thành sẽ nở ra, và đức công minh tự trời nhìn xuống. – Đáp.

3) Vâng, Chúa sẽ ban cho mọi điều thiện hảo, và đất nước chúng tôi sẽ sinh bông trái, đức công minh sẽ đi trước thiên nhan Chúa, và ơn cứu độ theo sau lốt bước của Người. – Đáp.

BÀI ĐỌC II: Ep 1, 3-10 hoặc 3-14

“Ngài đã chọn chúng ta trong Người trước khi tạo dựng thế gian”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Đấng đã chúc lành cho chúng ta bằng mọi phúc lành thiêng liêng trên trời, trong Đức Kitô. Như Ngài đã chọn chúng ta trong Người trước khi tạo dựng thế gian, để chúng ta được nên thánh thiện và tinh tuyền trước mặt Ngài trong tình yêu thương.

Chiếu theo thánh ý Ngài, Ngài đã tiền định cho ta được phúc làm con nhờ Đức Giêsu Kitô, để chúng ta ca tụng vinh quang ân sủng của Ngài mà Ngài đã ban cho chúng ta được ơn cứu chuộc nhờ máu Người, được ơn tha tội theo sự phong phú của ân sủng Ngài. Ân sủng này, Ngài đã đổ tràn đầy trên chúng ta với tất cả sự khôn ngoan thượng trí, khiến chúng ta được biết mầu nhiệm ý định của Ngài, theo ý Ngài đã định về Người, để kiện toàn trong thời gian viên mãn, là thâu hồi vạn vật trên trời dưới đất trong Đức Kitô.

Cũng trong Người mà chúng tôi được kêu gọi làm thừa tự, được tiền định theo ý định của Ngài là Đấng tác thành mọi sự theo thánh ý Ngài, để chúng tôi trở thành lời ca vinh quang của Ngài, chúng tôi là những kẻ trông cậy vào Đức Kitô. Trong Người, cả anh em nữa, sau khi anh em đã nghe lời chân thật là Tin Mừng cứu rỗi anh em, anh em đã tin và được ghi dấu Thánh Thần, như đã hứa. Người là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta, để chúng ta được ơn cứu chuộc, và được ca ngợi vinh quang Ngài.    

Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: Ga 1, 14 và 12b

Alleluia, alleluia! – Ngôi Lời đã làm người và đã ở giữa chúng ta. Những ai tiếp rước Người, thì Người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa. – Alleluia.

PHÚC ÂM: Mc 6, 7-13

“Người bắt đầu sai các ông đi”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng hai người đi, Người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế. Và Người truyền các ông đi đường, đừng mang gì, ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép, và đừng mặc hai áo. Người lại bảo: “Đến đâu, các con vào nhà nào, thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ”. Các ông ra đi rao giảng sự thống hối. Các ông trừ nhiều quỷ, xức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân.

Đó là lời ChúaSuy Niệm Lời Chúa

11/07/2021

CHÚA NHẬT TUẦN 15 TN – B
Mc 6,7-13

HÀNH TRANG ĐƠN GIẢN

Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền dắt lưng; được đi dép, nhưng không được mặc hai áo. (Mc 6,8-9)

Suy niệm: Chúa Giê-su sai Nhóm Mười Hai đi rao giảng và chỉ thị cho các ông “không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy và đôi dép”. Phải bỏ lại đàng sau không chỉ những hành trang lỉnh kỉnh, mà cả những vật dụng hết sức cơ bản và thiết yếu cho cuộc sống cũng như cho hành trình sứ mạng. Chúa muốn dạy các tông đồ phải hoàn toàn tin tưởng, phó thác vào Chúa, chứ không cậy dựa vào những phương tiện của con người. Một lý do khác, đó là tính khẩn trương, cấp bách của sứ mạng: phải lên đường rao giảng ngay chứ không đợi đến lúc có đủ điều kiện, phương tiện mới loan báo Tin Mừng.

Mời Bạn: Quả thực, các phương tiện kỹ thuật giúp ích nhiều cho công cuộc loan báo Tin Mừng. Tuy nhiên, người tông đồ dễ rơi vào cạm bẫy ngọt ngào là giản lược việc loan báo thành việc phô diễn kỹ thuật hoặc trì hoãn các kế hoạch sứ mạng với lý do thiếu thốn các phương tiện. Là những ‘môn đệ thừa sai’, bạn được mời gọi đặt hết niềm tin tưởng vào Chúa và rao giảng Tin Mừng lúc thuận cũng như lúc nghịch.

Sống Lời Chúa: Tôi tập phân định dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để sử dụng những phương tiện giúp cho việc loan báo Tin Mừng và cũng sẵn sàng từ bỏ chúng nếu chúng kềnh càng ngáng trở sứ mạng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, hành trang con mang theo trên đường sứ mạng là chính Chúa. Xin giúp con giữ tâm hồn đơn sơ, thanh thoát và luôn vững tin vào Chúa để loan báo Tin Mừng mọi lúc, mọi nơi.

Comments are closed.