Chúa Nhật XIV TN-Năm B

Chủ Tế:  Anh chị em thân mến, trung thành và thực thi ơn gọi đi theo Chúa là lý tưởng của người Kitô Hữu. Với tâm tình phó thác và tạ ơn, chúng ta cùng dâng lên Chúa lời nguyện xin.

  1. Chúa đã đặt các Tông Đồ làm nền tảng phát triển Hội Thánh, xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô và các vị Chủ Chăn, luôn được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần để các Ngài trung thành trong ơn gọi phục vụ Giáo Hội và đoàn chiên Chúa.……Chúng ta cầu xin Chúa.
  1. Xin Chúa đổ tràn ơn thánh trên tân Linh Mục David Lê là người con của cộng đoàn, vừa lãnh nhận thiên chức Linh Mục tại Roma trong ngày 1 tháng 7 vừa qua. Xin Chúa luôn đồng hành và hướng dẫn Cha trong sứ vụ mà Chúa đã trao ban, để Cha được ơn khôn ngoan, đầy nghị lực, và chu toàn thiên chức  phục vụ Hội Thánh và  đoàn dân Chúa.……Chúng ta cầu xin Chúa.
  1. Chúng ta cầu xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ luôn biết lắng nghe tiếng Chúa mời gọi, cố gắng chu toàn bổn phận làm con Chúa, hầu làm cho đời sống trần gian trở nên phương thế cho phần rỗi linh hồn, là kho báu Thiên Đàng mà Chúa hứa ban thưởng mai sau.……Chúng ta cầu xin Chúa
  1. Chúng ta cầu nguyện theo những ý lễ mà cộng đoàn xin hôm nay: Lễ tạ ơn, bình an, chữa lành, như ý, và các linh hồn được xin cầu nguyện hôm nay.……Chúng ta cầu xin Chúa.

Chủ Tế:  Lạy Thiên Chúa là nguồn mạch mọi ơn sủng và lòng cậy trông. Đời chúng con gặp nhiều gian nan thử thách, xin trợ giúp chúng con trung thành bước đi theo Chúa, cố gắng chu toàn bổn phận hằng ngày, và ngày sau được Chúa ban sự sống đời đời. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con.

Comments are closed.