Chúa Nhật XV TN-Năm B

Chủ Tế:  Anh chị em thân mến, mỗi người Kitô Hữu chúng ta đã đươc Chúa mời gọi làm  làm tông đồ, làm người loan báo Tin Mừng Nước Trời, hầu mọi người được hưởng nhờ ơn cứu độ trong Đức Kitô. Chúng ta hãy chúc tụng tạ ơn Chúa và dâng lời nguyện xin.

  1. Chúng ta cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô và ác vị Chủ Chăn trong Hội Thánh, nhờ sự thánh hóa và hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, giúp các Ngài hăng say chu toàn sứ vụ mà Chúa trao ban, bằng đời sống cầu nguyện và dấn thân phục vụ đoàn chiên Chúa. ……Chúng ta cầu xin Chúa.
  1. Xin Thánh Thần Chúa tuôn đổ muôn hồng ân trên Tân Ban Thường Vụ công đoàn nhiệm kỳ 2021 – 2024. Xin Chúa luôn đồng hành với các Anh Chị đã hy sinh nhận lãnh trách nhiệm phục vụ cộng đoàn, luôn noi theo mẫu gương phục vụ khiêm tốn của Chúa, hầu mọi hoạt đông đều hướng về tâm tình yêu thương chân thành trong Chúa. ……Chúng ta cầu xin Chúa.
  2. Xin Chúa trả công bội hậu cho ban Cựu Thường Vụ, đã chu toàn trách nhiêm phục vụ cộng đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua. Xin Chúa chúc lành và ban tràn đầy Hồng Ân Chúa cho các Anh Chị và gia đình. Xin cho mọi người được sống an vui khỏe mạnh, trong tình thương yêu che chở của Chúa. ……Chúng ta cầu xin Chúa.
  3. Xin cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng con, biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa, biết dùng đời sống bác ái yêu thương để làm chứng nhân cho Tin Mừng Nước Trời, và biết cùng nhau góp sức xây dựng cộng đoàn giáo xứ trong yêu thương hiệp nhất.……Chúng ta cầu xin Chúa.
  4. Chúng ta cầu nguyện theo những ý lễ mà cộng đoàn xin hôm nay: lễ tạ ơn, bình an, chữa lành, như ý, và các linh hồn được xin cầu nguyện hôm nay.……Chúng ta cầu xin Chúa.

Chủ Tế:  Lạy Chúa Kitô là Đấng đầy lòng yêu thương, xin nhận lời chúng con cầu xin, xin ban ơn phù trợ, giúp chúng con luôn can đảm hăng say tiếp nối bổn phận làm tông đồ của Chúa trong đời sống hằng ngày, để đem Tin Mừng Nước Trời đến cho nhiều người. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

Comments are closed.