Thư Kêu Gọi Đóng Góp Quần Áo Cũ Cho Người Di Dân

Kính chào Cha Ngữ, Thầy Sáu Minh, Sơ Hồng, và Cộng Đoàn dân Chúa,

Con là Sơ Phượng-Linh. Con đang nhận quần áo cũ nhưng còn mặc được của đàn ông, đàn bà, con trai, con gái, và em bé. Những quần áo này sẽ phát cho những người di dân. Nếu ai có quần áo dư dùng và muốn tặng đến những người đang cần, xin mang đến tượng đài Đức Mẹ La Vang trước Thánh Lễ thứ Bảy tuần này, 19 tháng 6. Con sẽ đứng đó nhận đồ.

Nguyện xin Thần Khí của Chúa tiếp tục hướng dẫn chúng ta trong công việc này. Xin Thiên Chúa chúc lành đến Cha, Thầy Sáu, Sơ, cùng Cộng Đoàn Dân Chúa

Kính trong Chúa,
Sơ Phượng-Linh, O.P

Comments are closed.