Chúc Mừng Lễ Tốt Nghiệp Niên Khóa 2020-2021

Cha Quản Nhiệm, Ban Chấp Hành
cùng toàn thể Cộng Đoàn Dân Chúa.
Chúc Mừng đến tất cả các em đã tốt nghiệp

NIÊN KHÓA 2020-2021
Elementary School
Phan Hoàng Sydney
Tô Camilla

Middle School
Bùi Quốc Long
Đoàn Cung Ngân
Joyce
Dương Minh Elijah
Nguyễn Minh Michael
High Sch ool:
Allsup Ann Emily
Hoàng Khang Bryant
Lương Hoàng Khanh
Megan
Nguyễn Catherine
Phạm Yen Cody
Phạm Ái Lan LauraPhạm
Thúy May
Phạm Thi Trini
Phạm Thảo Vy Sofie

COLLEGE: ĐẠI HỌC
Lê Thanh Kim Ngọc
Vũ Việt An Anges
Vũ Phương Thảo Catherine

Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Mông Triệu
luôn gìn giữ các em
trên đường học vấn.

Comments are closed.