Phép Chuẩn Cho Thời Gian Đại Dịch Kết Thúc Ngày 12/6/2021

Theo hướng dẫn của Đức Cha Kevin Vann, phép chuẩn cho thời gian đại dịch kết thúc vào ngày thứ Bảy 12/6/2021. Ngài khích lệ tất cả các tín hữu từ nay trở lại nhà thờ để cử hành Thánh Lễ, ngoại trừ những người đau yếu hay già cả không thể ra khỏi nhà. Thánh Lễ online sẽ không thay thế cho Thánh Lễ được cử hành tại nhà thờ. Vậy bắt đầu từ ngày 13/6/2021, Thánh Lễ truyền hình trực tiếp (livestream) chỉ dành cho những bệnh nhân và người lớn tuổi không thể ra khỏi nhà (sickand homebound). Những bệnh nhân này cần phải hiệp thông Thánh Lễ trực tiếp. Ngày 12/6/2021 sẽ là ngày cuối cùng để được rước Lễ sau Thánh Lễ. Những bệnh nhân nào cần được rước Lễ, vui lòng liên lạc với quý vị thừa tác viên Thánh Thể để được giúp đỡ.

Comments are closed.