Chúa Nhật IX TN-Năm B

Lời Nguyện Giáo Dân

Chủ Tế: Anh em thân mến, hôm nay Giáo-hội chúng ta mừng lễ mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi và chúng ta được mời gọi tham dự vào sự sống vinh quang của Thiên Chúa Ba Ngôi. Trong tâm tình đó chúng ta hãy dâng lên Ngài những lời nguyện sau:

 1. Chúng ta cầu xin  Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô, các Giám-mục,Linh-mục và mọi thành phần dân Chúa trong Hội Thánh luôn được hiệp nhất trong yêu thương và là hình ảnh trung thực của tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa giữa trần gian……Chúng ta cầu xin Chúa.
 2. Ba Ngôi Thiên Chúa là Đấng sáng tạo cứu độ, thánh hóa điều khiển muôn loài. Xin cho mọi người trong thời đại ngày nay được Thiên Thần Chúa soi sáng, hướng dẫn để họ tin nhận có Thiên Chúa là Thiên Chúa duy nhất đáng được tôn vinh và vâng phục………Chúng ta cầu xin Chúa.
  1. Xin cho mọi người trong Cộng-đoàn, Giáo-xứ chúng con được nhận ra sự hiện hữu của Thiên Chúa Ba Ngôi và muôn hồng ân Thiên Chúa thương ban để cùng nhau xây dựng Cộng-đoàn, Giáo-xứ trong yêu thương và hiệp nhất…….Chúng ta cầu xin Chúa.
  2. Xin Chúa trả công bội hậu cho Sơ Rosemary Phương Hồng trong hơn 5 năm phục vụ Cộng-đoàn. Xin Chúa luôn ở cùng Sơ ban ơn khôn ngoan, sức khỏe và lòng nhiệt thành phục vụ Thiên Chúa trong sứ vụ mới…. Chúng ta cầu xin Chúa..
  3. Chúng ta cầu nguyện theo ý lễ mà Cộng-đoàn xin hôm nay: Lễ như ý, bình an, chữa lành, tạ ơn và các linh hồn xin cầu nguyện hôm nay…..Chúng ta cầu xin Chúa.

  Chủ Tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu Chúa đã tỏ bày cho chúng con biết mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi theo cách suy niệm của chúng con khi tuyên xưng mầu nhiệm này để cảm nghiệm tình thương của Ngài và sống xứng đáng tình yêu mà Chúa đã dàn

  Comments are closed.