Họp Hội Đồng Mục Vụ – Bầu Ban Chấp Hành Cộng Đoàn

Ban Chấp Hành chúng con kính mời Cha, Thầy phó tế, Sơ, Hội Đồng Mục Vụ, các Ban Ngành, Hội Đoàn, Phong Trào và quý cô bác anh chị bớt chút thời gian đến chia sẻ, góp ý với chúng con trong buổi Họp Hội Đồng Mục Vụ.

Vào trước ThánhLễ thứ bẩy ngày 5 tháng 6 năm 2021 lúc 3:30 chiều đến 5:45 chiều tại Pastoral Center (building góc đường Harbor và Lincoln). Xin đến đúng giờ
1. Giới thiệu các Đoàn Thể trong Cộng Đoàn với Cha quản nhiệm
2. Bầu Ban Chấp Hành Cộng Đoàn
Phần hai của cuộc họp sẽ có bầu cử BCH cộng đoàn, nên chúng em kính mời các cô chú anh chị cựu BCH trong tất cả các nhiệm kỳ trước đến góp ý cũng như tham gia bầu cử tân BCH. Chúng con rất mong sự hiện diện của Cha, thầy phó tế, sơ, đại diện các đoàn thể, các thành viên cựu BCH, và giáo dân đến để chúng ta cùng nhau xây dựng cộng đoàn. Chúng con rất cám ơn sự đồng hành của cộng đoàn với chúng con.


Vì lợi ích của Cộng Đòan rất mong Quý Đoàn Thể & Quý vị tham dự đông đủ
Kính Mời

Comments are closed.