Giáo Phận Mở Cửa Sau Đại Dịch

Thông báo từ tòa giám mục Giáo Phận Orange cho biết, bắt đầu từ cuối tuần 12 và 13 tháng 6 năm 2021, các giáo xứ và văn phòng trong giáo phận sẽ mở cửa để phục vụ như trước thời đại dịch. Một vài điểm quan trọng được giáo phận nhấn mạnh như sau:
· Các giáo xứ có thể cử hành Thánh Lễ và các bí tích trong nhà thờ không cần phải giãn cách.
· Những ai đã được chủng ngừa hai lần (fully vaccinated) không buộc phải đeo khẩu trang.
· Ca đoàn có thể trở lại hát lễ.
· Các văn phòng trong giáo xứ mở cửa với giờ làm việc thường lệ.
· Thánh Lễ livestreamed chỉ dành riêng cho những người đau yếu và không thể ra khỏi nhà, và cần hiệp thông trực tiếp.
· Các hội đoàn và đoàn thể có thể trở lại sinh hoạt.
· Sẽ chỉ cho rước Lễ trong Thánh Lễ.
· Những người khỏe mạnh sẽ đến nhà thờ để dâng Lễ, và không còn được chuẩn như trong thời gian dịch bệnh.

Comments are closed.