Thánh Lễ Cho Các Học Sinh Ra Trường Năm 2021

Cộng đoàn sẽ có

Lễ Tạ Ơn
cho các em
ra trường
từ mẫu giáo đến đại học năm
2021.

Vào Thánh Lễ

Thứ Bảy ngày 19 tháng 6 lúc 6:15 PM

Xin quý phụ huynh và các em ghi danh
nơi cô Katherine Anh Đỗ (714) 224 9281.

Rất mong các em mặc áo ra trường khi tham dự Thánh Lễ.

Comments are closed.