Kết Thúc Chương Trình Giáo Lý – Việt Ngữ Niên Học 2020-2021

Thứ Bảy ngày 22 tháng 5 năm 2021
là ngày
kết thúc niên học 2020-2021 của chương trình Việt Ngữ và Giáo Lý.

Kính mong phụ huynh cho con đến tham dự
Nghi Thức Bế Giảng của hai chương trình
vào lúc:

– 3:00 PM – 4:00 PM: Chương trình Việt Ngữ
– 4:15 PM – 5:15 PM: Chương trình Giáo Lý
– 5:15 PM – 5:45 PM: Sinh hoạt (optional)
– 5:45 PM – 6:00 PM: Nghỉ giải lao và vào nhà thờ

Vì cuối tuần này là Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống,
xin phụ huynh cho các em mặc quần
áo mầu đỏ hoặc mầu trắng
tham dự thánh
lễ lúc 6:15 PM.
Chân thành cám ơn quí phụ
huynh.

Xin quí vị theo dõi bản tin của cộng đoàn để biết ngày ghi danh cho niên khóa 2021-2022.
Còn những ai muốn tìm hiểu đạo Công Giáo, xin liên lạc với nữ tu phụ trách chương trình bất cứ lúc nào.

Comments are closed.