Cùng Đọc Kinh Kính Đức Mẹ Tại Tượng Đài Đức Mẹ Lavang Tháng 5

Tháng Năm là tháng kính Đức Mẹ Maria. Giáo Hội dành riêng tháng này để đặc biệt kính mến Đức Maria là Mẹ của Chúa Giêsu nơi trần thế. Trên cây Thập Giá, trước khi chết, Chúa Giêsu đã giao Đức Mẹ cho Thánh Gioan là môn đệ yêu quý của Chúa, và Chúa cũng giao Thánh Gioan cho Đức Mẹ. Sách Tông Đồ Công Vụ cũng kể lại Đức Mẹ cùng hiện diện với các môn đệ của Chúa trong các buổi đọc kinh cầu nguyện sau khi Chúa đã về trời. Chúng ta tin Mẹ Maria đã được Thiên Chúa đưa về trời và Mẹ luôn che chở và cầu bầu cho mỗi người chúng ta.

Trong tháng 5 này sau Thánh Lễ thứ bẩy. Kính mời Cộng Đoàn dân Chúa tiến đến tượng đài Đức Mẹ Lavang để cùng ban xướng kinh đọc kinh kính Đức Mẹ xin Mẹ cầu bầu, hộ trì cho Giáo Xứ, Cộng Đoàn và gia đình chúng ta luôn luôn an mạnh.

Kính mời

Comments are closed.