Thay Đổi Giờ Học Của Ba Chương Trình: Giáo Lý – Việt Ngữ – Thiếu Nhi Thánh Thể


Vì hoàn cảnh bắt buộc, các em sẽ học online cho tới khi có thông báo sau
 Sinh hoạt Thiếu Nhi
1:30pm – 2:30pm

Việt Ngữ
3:00 PM – 4:00 PM

 Giáo Lý Giới Trẻ
4:15 PM – 5:15 PM

Tuy học ON-LINE, xin phụ huynh vui lòng chở các em và Gia đình đến tham dự Thánh Lễ Việt Nam
để ít nhất các em có cơ hội gặp mặt bạn bè trong lớp, và Tạ Ơn Chúa về những ơn lành Chúa ban trong tuần qua.

Xin Cám Ơn quí Phụ Huynh

Comments are closed.