Phân Ưu Về Sự Ra Đi Của Cụ Bà Anna-Maria Nguyễn Thị Đường

Cha Quản Nhiệm,
Thầy Minh Tống ,Sơ Hồng,
Ban Chấp Hành cùng toàn thể
Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim

XIN THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
cùng tang quyến về sự ra đi của

Cụ bà Anna-Maria Nguyễn Thị Đường

Cụ Bà là thân mẫu của anh Phạm Anh Linh,
trong ban Phụng Vụ Thánh Đường và cũng là cựu chủ tịch cộng đoàn chúng ta
Linh cữu bà
đã được an táng tại Việt Nam vào thứ Bảy vừa qua, ngày 10 tháng 10 năm 2020

Nguyện xin Chúa Phục Sinh sớm đưa
Linh Hồn
Cụ Bà Anna-Maria về hưởng nhan thánh Chúa.

Xin Cộng Đoàn dân Chúa thêm lời cầu nguyện cho Linh Hồn Cụ Bà Anna-Maria
trong giờ kinh
nguyện gia đình

“Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Anna-Maria được lên chốn nghỉ ngơi,
hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời, sáng láng vui vẻ vô cùng. AMEN.”

Comments are closed.