Chúc Mừng Lễ Thăng Cấp Và Trao Khăn Cho Huynh Trưởng Và Trợ Tá

Cha Quản Nhiệm, Ban Chấp Hành cùng toàn thể Cộng Đoàn Dân Chúa

CHÚC MỪNG
đến tất cả các Huynh Trưởng được thăng cấp
và quí trợ tá được nhận khăn hôm nay

Huynh Trưởng Cấp I
 Giuse Hoàng Đức Khánh Robin
Mary Nguyễn Jacqueline

Huynh Trưởng Cấp II Ấu Nhi
Mary Lê Thảo Tiffany
Patrick Dương Gia Thuận James
Huynh Trưởng Cấp II Nghĩa Sĩ:
Anna Nguyễn Hồng Nhung
Catherine Vũ Phương-Loan Christina
Cecilia Vũ Việt An Anges
Mary Magdalene Vũ Phương-Thảo Catherine
Theresa Đỗ Phương Trinh Michelle
Paul Lê Christopher
Peter Nguyễn Thomas
Therese Nguyễn Hồng Ân MeAnn

Trợ Tá

John the Baptist Phạm Thiên Triều
Mary Nguyễn Annemarie
Mary Nguyễn Annie
Mary Nguyễn Thùy Linh
Matthew Nguyễn Long

Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Mông Triệu luôn gìn giữ
và ban bình an cho các Huynh Trưởng và quí trợ tá

Comments are closed.