Ủng Hộ Mua Khẩu Trang cho Đoàn TNTT

XIN CỘNG ĐOÀN DÂN CHÚA VÀ THÂN BẰNG QUYẾN THUỘC ỦNG HỘ đoàn TNTT bằng cách mua khẩu trang đuợc bán từ các em, giá rất phải chăng, trong lúc đi tham dự Thánh Lễ.

Các ngân khoản thu đuợc sẽ tạo điều kiện dễ dàng cho đoàn TNTT trong sự sinh hoạt trong năm.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho lòng ưu ái của qúy nhân.

Hits: 30

Comments are closed.