Tân Linh Mục Quản Nhiệm Giuse Trương Ngữ Về Xứ Nhà

NGÀY LỄ ĐỘC LẬP HOA KỲ cũng là ngày Cha Giuse Trương Ngữ cử hành Thánh Lễ đầu tiên tại Gx St Boniface, Anaheim chuyển tiếp bài sai mục vụ của Linh Mục Giuse Trần Văn Kiểm, đã xin về hưu nghỉ dưỡng.

LM Chánh xứ Juan Navaro lúc cuối Thánh Lễ đã giới thiệu Cha Quản Nhiệm Guise Trương Ngữ và Linh Mục Salvador cũng cùng đuợc bổ nhiệm cùng trong thời gian này.

Cha Salvador sinh trưởng và lớn lên tại CĐ Anaheim, Cha đã qua Việt Nam và rất thích quốc gia này.

Xin cộng đoàn luôn cầu nguyện cho qúy Cha mới đuợc bài sai nhất là trong thời kỳ hy hữu của nạn đạn dịch Covid-99

Comments are closed.