Thư Của Ông Chủ Tịch Cộng Đoàn
Thứ 4, ngày 24 tháng 6 năm 2020


Chào thầy phó tế, sơ và quý ông bà cô bác anh chị,

Chắc hẳn thầy phó tế, sơ và quý ông bà cô bác anh chị cũng biết sức khỏe của cha quản nhiệm cộng đoàn chúng ta không được tốt lắm và cha đã được phép nghỉ dưỡng bệnh.  Cha sẽ dâng Thánh Lễ thứ Ba (lúc 7:00 tối, ngày 30 tháng 06 năm 2020) với cộng đoàn trước khi rời nhà xứ về dưỡng bệnh.  Do đó, BCH chúng con xin phép đại diện cộng đoàn dân Chúa chuẩn bị quà biếu cha cũng như nói lời tạm biệt với cha vào Thánh Lễ thứ Bảy (ngày 27 tháng 06) tuần này.  Vẫn biết mọi người tránh tụ tập đông đảo đề phòng bệnh dịch, nhưng nếu có thể được, kính mời thầy phó tế, sơ và quý ông bà cô bác anh chị đến tham dự Thánh Lễ thứ Bảy và thứ Ba (tuần này) để chúng ta cùng cầu nguyện cho cha quản nhiệm được hồn an xác mạnh.

Kính xin các quý trưởng ban nghành giúp chúng con chuyển thông báo này đến quý hội viên (đoàn viên) và những vị thân quen trong cộng đoàn.  Chúng con cám ơn.

Kính thư,
Phạm Hiếu
Đại diện BCH cđ Đức Mẹ Mộng Triệu, Anaheim

Comments are closed.