Ban Chấp Hành cùng toàn thể Cộng Đoàn
Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim
Giáo Xứ Saint Boniface

CHÂN THÀNH TRI ÂN
Linh Mục Giuse Trần Văn Kiểm

Đã tận tình phục vụ Cộng Đoàn chúng con trong năm qua
Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Mông Triệu
luôn gìn
giữ Cha trong thiên chức Linh Mục
******

Hành Trình Phục Vụ

1991-1992 St. Boniface ****-**** St. Polycarp
1992-1994 Holy Spirit 2011-2012 St. Columban
****-**** St. Bonaventure 2012-2014 St. Barbara
1998-2000 St. Barbara 2014-2019 TT Công Giáo
2001-2005 St. Cecilia 2019-2020 St. Boniface

Trên đây là những hình ảnh sinh hoạt cộng đoàn được thâu thập và đăng tải nhằm gợi nhớ những kỷ niệm của các cộng đoàn với cha, Linh Mục Giuse Trần Văn Kiểm. Qua đó, chúng ta cùng cầu chúc cho cha trên hành trình mới. Nếu quý vị nào không muốn sự hiện diện của mình trên những tấm hình được đăng, xin vui lòng góp ý với ban trang nhà qua email: info@cddmmtanaheim.org để bỏ hình xuống.

Chân Thành Cảm Ơn

Comments are closed.