TIỀN ĐÓNG GÓP GIÁO XỨ

Chúa Nhật ngày 14 tháng 6 năm 2020
$18,986.32 và 86 phong bì
qua hệ thống điện tử

TẠ ƠN CHÚA

Trong thời gian dịch bệnh
xin quý vị tiếp tục quảng đại đóng góp cho giáo xứ qua website

https://giving.ncsservices.org/App/Giving/stbonifaceonline

Hay dùng phong bì gửi về giáo Xứ
120 North Janss St., Anaheim, CA 92805-2520

Xin chân thành cám ơn sự đóng góp của quý vị cho việc nhà Chúa

Comments are closed.