SUY NIỆM LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT TUẦN 12 TN A

Mt 10,26-33
LOAN BÁO ĐIỀU CHÚA MUỐN
“Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa
ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai,
thì hãy lên mái nhà mà rao giảng.” (Mt 10,27)


Suy niệm:
Loan báo Tin Mừng Nước Trời là mệnh lệnh, chứ không phải chuyện được chăng hay chớ, muốn thì làm, không muốn thì thôi; vì điều ta loan báo không phải lời của mình mà là Lời Chúa, Lời Hằng sống, Lời đem lại sự sống đời đời cho con người. Việc loan báo ấy quan trọng đến độ phải leo “lên mái nhà” nói công khai cho mọi người biết. Thực ra, ai cũng có thể loan báo, cũng như có nhiều cách để loan báo, nhất là trong thời đại tiến bộ của công nghệ thông tin. Vấn đề là ta có ý thức được tầm quan trọng, tính khẩn thiết của việc loan báo ấy không. Ý thức nhiệm vụ của mình là động cơ thúc đẩy người Ki-tô hữu thực thi sứ mạng loan báo Nước Chúa. “Lên mái nhà” còn là đi ra khỏi nơi mình sinh sống, làm việc; “lên mái nhà” là ra đi đến một phương trời xa lạ khác, là can đảm phá tan sự im lặng dè dặt vì sợ hãi của mình.

Mời Bạn: “Hữu xạ tự nhiên hương.” Lối sống theo Tin Mừng của người môn đệ Chúa tự nó là hương thơm cho đời. Nhờ tác động của người môn đệ nhiệt thành, Tin Mừng sớm gặp được mảnh đất thích hợp để sinh hoa kết hạt. Bạn có phải là người môn đệ nhiệt thành của Chúa chưa?

Sống Lời Chúa: Hãy để tâm thực thi ơn gọi ngôn sứ (tiên tri) ngày lãnh nhận phép Thánh tẩy và Thêm sức qua việc nỗ lực tìm phương cách loan báo Tin mừng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã tin tưởng gọi con đóng góp xây dựng Nước Chúa. Xin giúp con can đảm loan báo điều Chúa muốn để Danh Chúa được mọi người biết đến, kính tôn.

Trích từ: Thanhlinh.net

Comments are closed.