Chúc Mừng Ngày Hiền Phụ 2020

Cha Quản nhiệm, Hội Đồng Mục Vụ cùng toàn thể Cộng Đoàn xin gửi tới những người Cha kính yêu và gia đình những lời chúc trân trọng và yêu thương nhân ngày Cha

Nguyện xin Thiên chúa và Đức Mẹ Mông Triệu luôn gìn giữ quí vị

Comments are closed.