Chúc Mừng Đến Tất Cả Các Em Tốt Nghiệp Niên Khóa 2019-2020


Cha Quản Nhiệm, Ban Thường Vụ

Cùng toàn thể Cộng Đoàn Dân Chúa


CHÚC MỪNG
đến tất cả các em đã
tốt nghiệp niên khóa 2019-2020
 

ELEMENTARY: TIỂU HỌC

Lê Công Hudson

Nguyễn Trần Huy Anh

Phạm Bảo Khanh Christine

Phan Hoàng Dylan

Trần Tiên Angie

Trần Nguyễn Catarina

Trương Nicole Allison

Vũ Vinh Hiển Thomas

Nguyễn Hà Katherine


MIDDLE SCHOOL: CẤP 2

Bùi Phuơng Ngọc Thảo Evangeline

Lê Vũ Tom

Ngô Thi

Nguyễn Kyle

Phạm Anh Tuấn Aiden

Trần An Annette

Trần Maggie

Trịnh Trâm-Anh Grace

Vũ Allan

Vũ Vinh Cassidy

Vũ Janesse


HIGH SCHOOL: TRUNG HỌC

Huỳnh Quyên Đặng Kim

Lê Trúc Tina

Lê Thảo Vân Vicky

Phạm Anh Thư Ashley

Phạm Quốc Tuấn

Vũ Trí Colin

Vương Anh Thư Tracy


COLLEGE: ĐẠI HỌC

Lê Thảo Tiffany

Nguyễn Mỹ Trân

Nguyễn Phương Theresa

Phạm Song Katherine

Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Mông Triệu
luôn gìn giữ các em trên đường học vấn

Comments are closed.