Mừng Chúa Giáng Sinh 2012

Xin Thiên Chúa là nguồn hy vọng, ban cho anh em được chan chứa niềm vui
và bình an nhờ đức tin, để nhờ quyền năng của Thánh Thần, anh em được tràn trề hy vọng.

(Romans 15:13)

Comments are closed.