ĐIỆU MÚA trên ĐỒI TEPEYAC ĐÓN TIẾP ĐỨC BÀ GUADALUPE

Cộng đoàn bản xứ sắc dân Mễ trong cách mặc y phục của thổ dân Aztec đón tiếp Đức Bà Guadalupe, khi xưa Mẹ hiện ra đến với Ông Thánh Juan Diego năm 1531 tại đồi Tepeyac, thành phố Mexico ngày nay.

Sau khi Mẹ hiện ra tại Mexico, dân Aztec bỏ tục lệ tế thần hàng năm sau đó, có khi lên đến 80,000 bị giết để tế thần. Thay vào đó một nhà thờ nay trở thành Vuơng Cung Thánh Đuờng tại thành phố Mexico đuợc Mẹ yêu cầu xây lên để ghi nhớ điều Mẹ mặc khải cho Thánh Juan Diego. Sau một thế kỷ đi qua Mexico và Nam Mỹ trở thành vùng đất của Giáo Hội Cộng Giáo với con số 90% dân số theo đạo Công Giáo.

Đức Mẹ Guadalupe được nâng lên hàng Thánh Quan Thầy của lục địa Châu Mỹ.

Comments are closed.