ĐẠI LỄ CHÚA KITÔ VUA & THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM tại NT Chính Tòa Chúa Kitô

Giáo phận Orange lần đầu tiên tổ chức Đại Lễ Chúa Kitô Vua và Thánh Tử Đạo Việt Nam tại nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô, sau khi nhà thờ đuợc Thánh Hiến vào tháng 7, năm 2019.

Truớc đó UC Irvine luôn là địa điểm tổ chức ngày đại lễ trong bao nhiêu năm, và trong năm đầu tiên khi mua lại Nhà Thờ Kiếng, Crystal Cathedral, của Mục Sư Schuller vào năm 2012.

16 Chủ Tịch của các CĐ Việt Nam tại Quận Cam trong đó có CĐ Anaheim St Boniface chào mừng cộng đoàn dân Chúa

Các cộng đoàn cùng các đoàn thể Công Giáo tiến hành đã tập trung chung quanh công viên truớc 9g sáng để xếp hàng vào đoàn ruớc cung nghinh tiến vào nhà thờ.

Canh Tân Đặc Sủng Thánh Linh Ca nguyện mục vụ cho đoàn ruớc truớc Thánh Lễ

https://youtu.be/75otBcJCOEA

LM Nguyển Uy Sỹ thuyết giảng truớc Thánh Lễ

Vũ khúc mục vụ truớc Thánh Lễ

Dòng Mến Thánh Giá diễn nguyện Thánh Tử Đạo

Comments are closed.