ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM MỪNG BỔN MẠNG

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm mừng lễ Quan Thầy. Nguyện xin Thánh Tâm Chúa là Vua, thánh hóa và hướng dẫn các đoàn viên và gia đình, để mọi người biết nhìn lên Vua Giêsu nhân lành, mà cố gắng thực thi Lời Chúa dạy, đem bác ái yêu thương phục vụ gia đình, Giáo hội và xã hội.

Comments are closed.