TRƯỜNGVIỆT NGỮ PHAN BỘI CHÂU trong TIỆC MỪNG LỄ TẠ ƠN cuối năm cho CÁC THẦY CÔ, PHỤ GIÁO đã HY SINH GÓP SỨC dạy giỗ và quảng bá tiếng VIỆT NAM

CHÚC MỪNG! CHÚC MỪNG các Thầy Cô, các phụ giáo TA một năm đã bỏ nhiều công sức duy trì và gây dựng tiền đồ tiếng Việt Nam tại giáo xứ.

Xem hình ảnh ghi nhận thêm theo đây

https://photos.google.com/share/AF1QipPLGATLAFS1ucqjCOZaXLkYLBOLuVTQ_jCskiX2PYGYfR8k8xQzoiZ_7g0kBbJ3cQ?key=WUhFQlFwUm5vR2VXRk5xNGxzaHpGN1czQmxfSWN3

Xem thêm hình ảnh của tác giả khác ghi nhận theo đây

https://photos.google.com/share/AF1QipPLGATLAFS1ucqjCOZaXLkYLBOLuVTQ_jCskiX2PYGYfR8k8xQzoiZ_7g0kBbJ3cQ?key=WUhFQlFwUm5vR2VXRk5xNGxzaHpGN1czQmxfSWN3

https://photos.google.com/share/AF1QipPLGATLAFS1ucqjCOZaXLkYLBOLuVTQ_jCskiX2PYGYfR8k8xQzoiZ_7g0kBbJ3cQ?key=WUhFQlFwUm5vR2VXRk5xNGxzaHpGN1czQmxfSWN3

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban cho các Thầy Cô, phụ giáo, phụ huynh những niềm vui trong việc hy sinh thời gian, công của cho thế hệ con em lớn lên tại Hoa Kỳ tại nơi giáo xứ, để duy trì truyền thống tiếng Việt Nam mến yên trải dài qua các thời đại mai sau.

CÁC THẦY CÔ, PHỤ GIÁO với LM Quản Nhiệm, Sr Giám Đốc CT Giáo Lý, Ông Chủ Tịch

LM QUẢN NHIỆM BAN PHÉP LÀNH cho tiệc ăn

Comments are closed.