44 NĂM NGÀY BỔN MẠNG ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU của CỘNG ĐOÀN ANAHEIM

HÌNH ẢNH ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN tờ báo OC CATHOLIC của Giáo Phận OC trong số 05 Sept

17 August 2019: Cộng đoàn Anaheim mỗi năm vào ngày Bổn Mạng, cộng đoàn dân Chúa họp lại trong Thánh Lễ thật long trọng của ngày Đức Mẹ Hồn Lên Trời, và sau đó chung vui trong phần văn nghệ trong hội trường nhà với sự đóng góp của các ‘ca sỹ’ và các đoàn thể từ tài năng đóng góp nơi lá vườn và cây nhà, thật vui và cũng đặc sắc mới mẻ trong những tiết mục.

Xin bấm vào đây xem thêm hình ảnh trong LINK https://www.flickr.com/photos/126683809@N07/albums/72157710539393346

Thức ăn nhẹ đuợc mang tới do các em TNTT trong phần văn nghệ chung vui, trong đó các lô xỗ số khác nhau tiếp diễn với chuơng trình chung vui.

Cha Quản Nhiệm và BCH/CĐ chân thành TRI ÂN đến tất cả quý cộng đoàn dân Chúa, hội các BMCG các ban ngành đoàn thể trong cộng đoàn, đã đóng góp nhiều công sức trong Thánh Lễ và tiệc mừng nhân kỷ niệm lần 44 của cộng đoàn.

Nguyện xin Thiên Chúa cùng Đức Mẹ Mộng triệu ban nhiều hồng ân đến quý vị và gia quyến. CHÂN THÀNH TRI ÂN.

Comments are closed.