QŨY TRÙNG TU KHU VỰC TUỢNG ĐÀI ĐỨC MẸ LAVANG

CỘNG ĐOÀN ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU ANAHEIM ĐANG THÂU NHẬN SỰ ĐÓNG GÓP QŨY TRÙNG TU khu vực Đức Mẹ LaVang. Xin quý cụ, quý ông bà và anh chị em quảng đại giúp đỡ. Mọi đóng góp của qúy vị sẽ đuợc đăng trên bảng tin cộng đoàn.

Comments are closed.